top of page

รีนุ

เรื่องง่าย ๆ หนูทำเองได้
โรงเรียนของเรา
ฝึกเก็บกระเป๋า
กิจวัตประจำวันยามเช้า
แตรกระดาษบอกรัก
DIY อุปกรณ์พับผ้า
ปลอกไข่ต้มทานเอง
ศิลปะจากเปลือกไข่
ขยำกระดาษ
ห่วงน้อยหรรษา
การฝึกคีบพัฒนากล้ามเนื้อมือ
การตักข้าวสาร
จรวดเหินฟ้า
ล้างมือก่อนทานอาหาร
การปั้น
การพับกระดาษ
ไข่ลอยน้ำ
ฝึกเก็บของเล่น
bottom of page