top of page

ส. 20 ก.พ.

|

โรงเรียนมาเรียลัย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

รอบที่1 09.00-10.00 น. รอบที่2 10.30-11.30 น.

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

Time & Location

20 ก.พ. 2564 06:00

โรงเรียนมาเรียลัย, 389 ถนน ประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

Share This Event

bottom of page